Ekonomi
Giriş Tarihi : 09-07-2021 14:36   Güncelleme : 09-07-2021 14:36

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapılacak! KPSS 60 Puan Şartı!

Çanakkale Belediyesi kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere yeni ilan yayımladı. İlana göre KPSS 60 puan şartı ile zabıta memuru ve itfaiye eri alımı olacak. Başvurular 23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. İşte alıma ilişkin detaylar…

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapılacak! KPSS 60 Puan Şartı!

Çanakkale Belediyesi kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere yeni ilan yayımladı. İlana göre KPSS 60 puan şartı ile zabıta memuru ve itfaiye eri alımı olacak. Başvurular 23.08.2021 tarihinden 27.08.2021 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek. İşte alıma ilişkin detaylar…

Kadrolara Göre Alım!

1 -İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun, en az C sınıfı sürücü belgesi sahibi 6 itfaiye personeli alımı,

2 – Yerel Yönetimler, İşletme / İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, İktisat, Kamu Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi 3 zabıta alımı,

3 -Tıbbi Laboratuvar, İlk ve Acil Yardım, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler Önlisans programlarının birinden mezun, en az B sınıfı sürücü belgesi sahip 3 zabıta memuru olmak üzere toplamda 12 bay-bayan memur alımı yapılacaktır.

Başvuru Özel Şartları:

İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

 Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B veya C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

Başvuruların Değerlendirilmesi!

1-T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,

2-Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

3-Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip 06.09.2021 tarihinde belediyemizin web sayfası www.canakkale.bel.tr adresinde ilan edilecektir.

4- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

5- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

Sınavın Yeri ve Zamanı

Sözlü ve uygulamalı sınav 20.09.2021 – 21.09.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Zabıta Memuru alımı için, sözlü sınav 20.09.2021 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün 14:00 te Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde başlayacaktır. İtfaiye Eri alımı için, sözlü sınav 21.09.2021 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün saat 14:00 te İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.