a

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri

Bunlar gazeteciliğimizin standartlarıdır.

Görevimiz
Esnaflarımızın Sesi Olmak

Esnaf.com.tr’nin misyonu; ülkemizde ve dünyadaki olayların, fikirlerin ve kültürün daha derin bir şekilde anlaşılması ve takdir edilmesiyle halkın en iyi şekilde bilgilenmesini sağlamaktır. Bu amaçla Esnaf.com.tr, kültürel ifade ve gazetecilikte en yüksek kamu hizmeti standartlarını karşılayan haberleri, bilgileri ve diğer içerikleri raporlar, üretir, satın alır ve dağıtır.

Yol Gösterici İlkelerimiz

Esnaf.com.tr, özünde bir internet haber kuruluşudur. Haber içeriğimiz, en yüksek kaliteye ulaşmalı ve güvenilirliğimizi güçlendirmelidir. İnternet gazeteciliğimiz olabildiğince objektif, doğru ve eksiksizdir. İnternet gazetecilerimiz işlerini dürüstlük ve saygı ile yürütür, çabalarında hem bağımsız hem de tarafsız olmaya çalışırlar. Yöntemlerimiz şeffaftır ve yaptığımız her şeyden sorumlu olacağız. Zanaatımızla gurur duyuyoruz.

Eylemlerini rapor ettiğimizde, halka hizmet eden ve onları etkileyenleri yüksek bir standarda taşıyoruz. Gazetecilik, dünyanın her zamankinden daha gerçek bir resmini çizmenin günlük bir sürecidir. Raporlamadan düzenlemeye ve bilgi sunmaya kadar bu sürecin her adımı, halkın bize olan güvenini güçlendirebilir veya aşındırabilir. Bu güvene layık olmak ve onu korumak için çok çalışıyoruz.

Bu ilkeler, İnternet gazeteciliğimizin hem uygulandığı hem de algılandığı haliyle bize rehberlik etmesi, kamuoyunun güvenini kazanmamıza ve korumamıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İlkeler yalnızca soruları yanıtlamak için değil, daha da önemlisi onları ortaya çıkarmak için var. Bu ilkelerin işimize nasıl uygulanacağını düzenli olarak tartışarak, Esnaf.com.tr'nin adına ve hizmet ettiğimiz halka yakışır bir gazetecilik üreteceğiz.

Doğruluk

Amacımız gerçeği takip etmektir. Özenli doğrulama hususuna dikkat ederek  internet gazeteciliğimizdeki gerçek ifadelerin hem doğru hem de bağlam içinde olmasına büyük özen gösteriyoruz. Raporlamamızda, hem karşılaştığımız iddialara hem de ortaya koyduğumuz varsayımlara titizlikle meydan okuyoruz. Kaynaklarımızı ve becerilerimizi, topladığımız ve kendimizi doğruladığımız bilgilere en yüksek değeri vererek sunabileceğimiz gerçeğin en eksiksiz halini sunmaya adadık.

Mümkün olan  gerçek haberi anlatmak için, röportaj yaptığımız ve rapor verdiğimiz kişilere profesyonellik ruhunun rehberliğinde titiz bir adaletle davranmaya özen gösteriyoruz. Haberlerimizde eleştiri, olumsuz iddialar veya diğer olumsuz iddialara maruz kalanlardan yanıt toplamak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Yayınladığımız ve internete koyduğumuz içerikler, zaman ve netlik üzerine düzenlenir. İnsanların bize söylediklerini alıntı yaptığımızda, düzenlediğimizde veya başka şekilde yorumladığımızda, anlamlarına sadık kalmayı hedefliyoruz. Tüm öykülerimizde, özellikle tartışmalı konularda, hem nüans hem de netlik sunmaya çalışarak, her tarafta bulabileceğimiz en güçlü argümanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız haber yaptığımız kişileri memnun etmek ya da denge görüntüsü yaratan haberler üretmek değil, gerçeği aramaktır.

Kapsamlı bir şekilde rapor vermek ve haberleri kapsamlı bir şekilde anlatmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu ilkeler ışığında internet gazeteciliğimiz, toplumumuzu yansıtan çeşitli sesleri ve bilinçli tartışmalara katkıda bulunan farklı görüşleri içerir.